Průmyslový areál

průmyslové objekty

Třinec - Oldřichovice

Rekonstrukce a přestavba průmyslového areálu zabývající se odpadovým hospodářstvím\n\nStudie:2018\n\nKompletní PD: 2019\n\nRealizace: 2020