Náměstí MSGRE Šrámka

urbanismus

Ostrava

Architektonicko - urbanistická soutěž