Domov seniorů

veřejné stavby

Slezská Ostrava

Dokumentace pro ÚR+SP, D pro provádění stavby\n\nPředpokládaná realizace 2019\n\nArchitektonické řešení je jednoduché, dvoupodlažní horizontální hmota je zastřešena plochou střechou, těžištěm areálu je otevřené atrium, se skleněným transparentním opláštěním. Objekt je tvarově jednoduchý, nevytváří kontrast se stávající zástavbou.