Polyfunkční objekt

rekonstrukce

Ostrava - zábřeh

Studie optimalizace využití objektu bývalé ubytovny\n\nStudie: 2018