Biotop

veřejné stavby

Rapotín

Návrh rekonstrukce bývalého areálu koupaliště na biotopní koupaliště s objektem zázemí, DSP+DPS, předpokládaná realizace 2023