Objekt Dílen SŠT

veřejné stavby

Opava

Architektonická objemová studie