Školní dílny SŠ

veřejné stavby

Bohumín

Stávající objekt školy je hodnotnou zachovalou ukázkou cihlové architektury Slezska v blízkosti centra města s historickou radnicí. Novostavba záměrně výškově ustupuje a tvoří tři na sebe navazující hmoty zapadající do stávajícího měřítka území. Forma fasády reflektuje umírněnost historických fasád v okolí novostavby a doplňuje je soudobým způsobem.\n\nStudie: 2018 \n\n Realizace: 2020