Bytový dům Kotlařova

bydlení

Ostrava

realizováno

Architektonické řešení objektu bytového domu předpokládá charakteristické členění základního objemu. Bytový dům je rozdělen na tři hlavní vzájemně propojené základní objemy s odlišnou barevností, propojené plochou vycházející ze soklové části podzemního podlaží, která pokračuje svisle v zapuštěných chodbových traktech a plynule přechází do ustupující části střechy.