Tělocvična

veřejné stavby

Kobeřice

Architektonická objemová studie