Simulační středisko pro nelékařské profese FVP SU

veřejné stavby

Opava

Architektonická objemová studie